Οδηγίες

Τεύχος με οδηγίες εργασίας για την τήρηση της διαδικασίας παροχής ατομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών και της διαδικασίας αντιμετώπισης κρίσεων των φοιτητών της Θήβας

Σύμφωνα με το Παραδοτέο Π1.3, έχει δημιουργηθεί ένα τεύχος με οδηγίες
εργασίας για την τήρηση της διαδικασίας παροχής ατομικών συμβουλευτικών
υπηρεσιών και της διαδικασίας αντιμετώπισης κρίσεων. Πιο συγκεκριμένα, σε αυτό
το τεύχος έχω καταγράψει όλα τα στάδια της συμβουλευτικής υπηρεσίας που
παρέχονται από το πρώτο στάδιο όπου ο φοιτητής κλείνει κάποια συνεδρία δια
ζώσης, τηλεφωνικώς ή μέσω του πανεπιστημιακού email έως το σημείο όπου λήγουν
όλες οι παρεχόμενες συμβουλευτικές συνεδρίες, οι οποίες φτάνουν έως τις 10 στον
κάθε φοιτητή ξεχωριστά. Σε αυτό το τεύχος καταγράφεται επίσης η διαδικασία της
διεξαγωγής μικροομαδικών σεμιναρίων, των οποίων τα θέματα σχετίζονται άμεσα με
τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές της πανεπιστημιακής κοινότητας.
Τέλος, έχει προστεθεί η διαδικασία συμβουλευτικής σε ατομικό επίπεδο εξ
αποστάσεως και η διεξαγωγή ομαδικών σεμιναρίων εξ αποστάσεως. Παρατίθεται
παρακάτω το τεύχος οδηγιών:

 

Αρχείο

Οδηγίες

Τεύχος οδηγιών εργασίας για την τήρηση της διαδικασίας παροχής ατομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα καριέρας και επαγγελματικού προσανατολισμού και της διαδικασίας αντιμετώπισης κρίσεων
ΤΕΥΧΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΙΚΡΟΟΜΑΔΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Τεύχος οδηγιών μικροομαδικών διαδραστικών εργαστηρίων μνημονικών τεχνικών για τους φοιτητές του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο Περιφερειακό Τμήμα της Θήβας
ΤΕΥΧΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΙΚΡΟΟΜΑΔΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Τεύχος με οδηγίες εργασίας για την τήρηση της διαδικασίας παροχής ατομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα καριέρας και επαγγελματικού προσανατολισμού και της διαδικασίας αντιμετώπισης κρίσεων των φοιτητών της Άμφισσας
Τεύχος με οδηγίες εργασίας για την τήρηση της διαδικασίας παροχής ατομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα καριέρας και επαγγελματικού προσανατολισμού και της διαδικασίας αντιμετώπισης κρίσεων των φοιτητών του Καρπενησίου
Τεύχος με οδηγίες εργασίας για την τήρηση της διαδικασίας παροχής ατομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα καριέρας και επαγγελματικού προσανατολισμού και της διαδικασίας αντιμετώπισης κρίσεων των φοιτητών της Αθήνας
Τεύχος με οδηγίες εργασίας για την τήρηση της διαδικασίας παροχής ατομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών και της διαδικασίας αντιμετώπισης κρίσεων των φοιτητών της Θήβας
Category image