Οδηγίες

Τεύχος με οδηγίες εργασίας για την τήρηση της διαδικασίας παροχής ατομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα καριέρας και επαγγελματικού προσανατολισμού και της διαδικασίας αντιμετώπισης κρίσεων των φοιτητών της Αθήνας

Πρωτόκολλο διαδικασιών συμβουλευτικής υποστήριξης φοιτητών και
φοιτητριών στο Γραφείο Διασύνδεσης (ΓΔ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου
Αθηνών (ΓΠΑ)

 

Α. Κατηγορίες χρηστών της συμβουλευτικής υπηρεσίας και ψυχολογικής υποστήριξης
Στα πλαίσια του Υποέργου «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του
Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» παρέχεται η υπηρεσία συμβουλευτικής και
ψυχολογικής υποστήριξης σε φοιτητές και φοιτήτριες που:

 

1. Έχουν αξιολογηθεί ως άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στις πανελλήνιες εξετάσεις

 

2. Εισήχθησαν με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% σύμφωνα με το 5%

 

3. Προέρχονται από ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες και χαμηλές εισοδηματικές τάξεις

 

4. Αντιμετωπίζουν προσωπικές/οικογενειακές ή άλλου είδους δυσκολίες στην ζωή τους, οι οποίες δυσχεραίνουν τις ακαδημαικές τους σπουδές

 

 

Β. Τρόποι υποστήριξης φοιτητών

 

Το γραφείο υποστηρίζει τους φοιτητές/τριες που ανήκουν στις αραπάνω κατηγορίες μέσω:

 

1. ατομικές συνεδρίες με φοιτητές/τριες

 

2. μικροομαδικών διαδραστικών σεμιναρίων σε θέματα που απασχολούν τους φοιτητές

 

3. Ατομικές συνεδρίες μέσω skype

 

4. Σεμινάρια μέσω skype

 

Αρχείο

Οδηγίες

Τεύχος οδηγιών εργασίας για την τήρηση της διαδικασίας παροχής ατομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα καριέρας και επαγγελματικού προσανατολισμού και της διαδικασίας αντιμετώπισης κρίσεων
ΤΕΥΧΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΙΚΡΟΟΜΑΔΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Τεύχος οδηγιών μικροομαδικών διαδραστικών εργαστηρίων μνημονικών τεχνικών για τους φοιτητές του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο Περιφερειακό Τμήμα της Θήβας
ΤΕΥΧΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΙΚΡΟΟΜΑΔΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Τεύχος με οδηγίες εργασίας για την τήρηση της διαδικασίας παροχής ατομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα καριέρας και επαγγελματικού προσανατολισμού και της διαδικασίας αντιμετώπισης κρίσεων των φοιτητών της Άμφισσας
Τεύχος με οδηγίες εργασίας για την τήρηση της διαδικασίας παροχής ατομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα καριέρας και επαγγελματικού προσανατολισμού και της διαδικασίας αντιμετώπισης κρίσεων των φοιτητών του Καρπενησίου
Τεύχος με οδηγίες εργασίας για την τήρηση της διαδικασίας παροχής ατομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα καριέρας και επαγγελματικού προσανατολισμού και της διαδικασίας αντιμετώπισης κρίσεων των φοιτητών της Αθήνας
Τεύχος με οδηγίες εργασίας για την τήρηση της διαδικασίας παροχής ατομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών και της διαδικασίας αντιμετώπισης κρίσεων των φοιτητών της Θήβας
Category image