Δράσεις

Καρπενήσι

ΔΡΑΣΕΙΣ
Καρπενήσι
thumbnail-image
Δεξιότητες μελέτης – Επιτυχία στις εξετάσεις
thumbnail-image
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΠΑ : «Ακαδημαϊκή Αυτοεικόνα & Εξετάσεις»
thumbnail-image
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΠΑ : Θετική Ψυχολογία και καλή Ακαδημαϊκή Ζωή
thumbnail-image
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΠΑ: «Βάζοντας εμπόδια στον ίδιο τον Εαυτό μας»
thumbnail-image
Η καθοδηγούμενη νοερή απεικόνιση και η συμβολή της στην ευκολότερη ανάκληση πληροφοριών
thumbnail-image
Αυτοβιογραφική μνήμη