Δράσεις

Άμφισσα

ΔΡΑΣΕΙΣ
Άμφισσα
thumbnail-image
Όταν το φαγητό γίνεται εχθρός
thumbnail-image
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΠΑ: Τίτλος: «Βουλιμία και ενοχές»
thumbnail-image
Σχέση εργαζόμενης μνήμης και κατανόησης κειμένου
thumbnail-image
Όταν η Φιλία συμμαχεί με την Σύγκρουση
thumbnail-image
Τεχνικές για την ενίσχυση της μνήμης
thumbnail-image
Φοιτητής και Επικοινωνιακές Δεξιότητες
thumbnail-image
Βάζοντας όρια στις σχέσεις μας με τους Άλλους
thumbnail-image
Υπηρεσίες Ψυχολογικής Υποστήριξης Φοιτητών-τριών που ανήκουν στις Ευάλωτες Κοινωνικά Ομάδες
thumbnail-image
Πώς να οργανωθείς για το νέο εξάμηνο
thumbnail-image
Εξετάσεις: Άγχος & Αυτοέλεγχος
thumbnail-image
Υπηρεσίες Ψυχολογικής Υποστήριξης Φοιτητών του ΓΠΑ στην Άμφισσα, που ανήκουν στις Ευαίσθητες Κοινωνικά Ομάδες
thumbnail-image
Υπηρεσίες εκπαιδευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης φοιτητών-φοιτητριών που ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικέ ομάδες (ΕΚΟ)