30-06-2023

Κινητοποίηση ατομικών μνημονικών διεργασιών και γνωστική επάρκεια στις εξετάσεις

Αγαπητέ φοιτητή, αγαπητή φοιτήτρια,

 

Καλώς ήρθες στο εργαστήριο Μνημονικών τεχνικών του Ιουνίου 2023!

 

  • Αν δυσκολεύεσαι στην μελέτη σου,
  • Αν χρωστάς αρκετά μαθήματα,
  • Αν δυσκολεύεσαι να θυμηθείς αυτά που διαβάζεις,
  • Αν δυσκολεύεσαι να ‘’κρατήσεις’’ σημειώσεις
  • Αν προβληματίζεσαι τι δεν πάει καλά με τις εξετάσεις σου,
  • Έλα στο Μικροομαδικό Διαδραστικό Εργαστήριο Μνημονικών Τεχνικών’’

 

ποιος το διοργανώνει: το Γραφείο Διασύνδεσης
πότε: την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2023
ώρα: 13:00-15:00

 

 

 

Περίληψη

 

Το διαδραστικό μικροομαδικό εργαστήριο έχει ως σκοπό  να παρουσιάσει τις μνημονικές τεχνικές αναφορικά με την κινητοποίηση των ατομικών μνημονικών διεργασιών

 

Σε θεωρητικό επίπεδο θα συζητήσουμε θέματα για την κινητοποίηση των ατομικών μνημονικών διεργασιών  σύμφωνα με την γνωστική νευυροεπιστήμη και την νοερή απεικόνιση. Ο Kreiman και οι συνεργάτες του ανακάλυψαν μόλις το 2000 απεικονιστικούς νευρώνες (imagery neurons) στον ιππόκαμπο, στην αμυγδαλή, στον κροταφικό λοβό οι οποίοι κινητοποιούνται και αντιδρούν σε ένα οπτικό ερέθισμα μόνο, και όχι σε ένα άλλο, και ακόμη αντιδρούν τόσο στο αντίλημμα ενός αντικειμένου όσο και στο νοερό του είδωλο. Οι εξετάσεις  λοιπόν μπορούν να διεγείρουν, να κινητοποιήσουν τον εγκέφαλο και να τον οδηγήσουν στην γνωστική επάρκεια γεγονός που απεικονίζεται με τις μαγνητικές νευροαπεικονίσεις (2014).

 

Σε πρακτικό επίπεδο θα εργαστούμε σε ασκήσεις κινητοποίησης ατομικών μνημονικών διεργασιών  και συνειδητοποίησης  της γνωστικής επάρκειας με έμφαση τις εξετάσεις με ορισμένο στόχο που θέτει ο φοιτητής κατά την κινητοποίηση των μνημοτεχνικών λειτουργιών.

 

Βιβλιογραφική παραπομπή: Ρούσος, Π.,Λ. (2011). Το μοντέλο της εργαζόμενης μνήμης. Στο Γνωστική ψυχολογία, οι βασικές γνωστικές διεργασίες (σσ. 225-229). Αθήνα: Τόπος.

 

Elliott, J.G. . & Grigorenko eL. L. (2015, δ). Η νευρολογική βάση της ανάγνωσης και της αναγνωστικής δυσκολίας,κεφ.3. Στο Β. Ζακοπούλου (Επιμ.), Δυσλεξία: Νέες προσεγγίσεις- νέες προοπτικές (,. Π. Χριστοδουλίδης, Μεταφρ., σσ. 165-216). Πάτρα: GOTSIS

 

Εισηγήτρια:  Δροσινού-Κορέα Μαρία, Phd στην ψυχολογία, Επίκουρη Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, εξωτερική συνεργάτης αρμόδια για την εξειδικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη φοιτητών ΑμεΑ και ΑμΕΕΑ στο ΓΔ του Γ.Π.Α

 

«Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» με Κωδικό ΟΠΣ 5045556, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Εικόνα

Event image