05-05-2023

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ

Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, στο 2ο όροφο του κτιρίου της Διοίκησης

Στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών», με Κωδικό ΟΠΣ 5045556 η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» το Γραφείο Διασύνδεσης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σας προσκαλεί στην ημερίδα που διοργανώνει, με σκοπό την ενημέρωση των φοιτητών και φοιτητριών για τις δράσεις που υλοποιούνται στο Ίδρυμα. Οι δράσεις αυτές έχουν στόχο να υποστηρίξουν και να ενισχύσουν τους φοιτητές που ανήκουν στις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, ώστε να καταφέρουν να ανταπεξέλθουν στις ακαδημαϊκές τους υποχρεώσεις και να ολοκληρώσουν με επιτυχία τις σπουδές τους.

 

Τα θέματα που θα συζητηθούν:

 

  1. «Υποστήριξη και ενίσχυση των φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που ανήκουν στις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες», εισηγήτρια Τσούρου Βιργινία – Μαρία, Γεωπόνος ΜSc.
  1. «Παρεμβάσεις ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης σε φοιτητές με Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες», εισηγήτρια Δροσινού Μαρία, Επίκουρος Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Τμήμα Φιλολογίας, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.
  1. «Ψυχολογικές διαστάσεις της φοιτητικής ζωής και θέματα καριέρας», εισηγήτρια Μπάκα Χρυσούλα, Ψυχολόγος.
  1. «Δράσεις Υποστήριξης των φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών που ανήκουν στις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, από την Βιβλιοθήκη του Γ.Π.Α.”Αλέξανδρος Πουλοβασίλης», εισηγητής Κουφός Κωνσταντίνος

 

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 5 Μαΐου 2023, ώρα 12:00 μμ – 13.30, στην αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων.

 

Όποιος φοιτητής δεν μπορεί να παρευρεθεί δια ζώσης, υπάρχει  η δυνατότητα να το παρακολουθήσει στον υπερσύνδεσμο:

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:cx2TvqBd8deUVhr6lIJarF_7pmDORjzUEPmx8LI8ocI1@thread.tacv2/1682328766561?context=%7B%22Tid%22:%224f23f294-5c86-4c31-ab35-d99a6b441bc1%22,%22Oid%22:%22cdb69608-fc17-4001-b5c9-e3d98c58e196%22%7D

 

Παρακαλούνται όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν να στείλουν email στην κα Τσούρου Βιργινία – Μαρία στο career@aua.gr, αναφέροντας το Ονοματεπώνυμό τους, το τμήμα και το έτος φοίτησής τους, και τον αριθμό μητρώου τους
 
Εικόνα

Event image