27-06-2023

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ & ΑΥΤΟΕΙΚΟΝΑ

Διαδυκτιακά μέσου teams

Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΓΠΑ σε συνεργασία το τμήμα Περιφερειακής  και Οικονομικής Ανάπτυξης με έδρα την Άμφισσα, διοργανώνει ομαδικό σεμινάριο με τίτλο:

 

«Εξετάσεις και Αυτοεικόνα »

 

Σας προσκαλούμε να συζητήσουμε τα παρακάτω Θέματα:

  • Tι σημαίνει : Ακαδημαϊκή Αυτοεικόνα
  • Ψυχολογία Αποτυχίας
  • Ψυχολογία Επιτυχίας

 

Εισηγήτρια: Μηλιόρδου Αθηνά, Κλινικός Ψυχολόγος MSc

 

Το Ομαδικό Σεμινάριο θα διεξαχθεί την Tρίτη ώρα 27/06/2023, ώρα: 10:00 πμ – 11:00 πμ, μέσου Teams, πατώντας τον παρακάτω υπερσύνδεσμο:

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:BdA2rZ4h9q0tjGVye9g16cKc5iHXs5dT7PxlSUn-aOo1@thread.tacv2/1645181574766?context=%7B%22Tid%22:%224f23f294-5c86-4c31-ab35-d99a6b441bc1%22,%22Oid%22:%22719ed501-0851-4ffd-a9ef-29cb2d5b8bc7%22%7D

 

Πρόκειται για Σεμινάριο Ενημέρωσης, Ευαισθητοποίησης & Βιωματικού Χαρακτήρα , το οποίο απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές-τριες του τμήματος του Πανεπιστημίου.

 

Για να δηλώσετε συμμετοχή, στείλτε στο miliordoua1@aua.gr αναγράφοντας: Ονοματεπώνυμο, Τμήμα, Έτος Σπουδών, Αριθμό Μητρώου & Ακαδημαϊκό e-mail.

 

«Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» με Κωδικό ΟΠΣ 5045556, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)»

Event image