ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ (ΕΚΟ)

home image

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» με Κωδικό ΟΠΣ 5045556, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), σας ενημερώνει ότι:

  • Ψυχολογική Υποστήριξη (μέσω ατομικών συνεδριών και ομαδικών σεμιναρίων)
  • Συμβουλευτική Υποστήριξη (μέσω ατομικών συνεδριών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και μικροομαδικών διαδραστικών εργαστηρίων μνημονικών τεχνικών)
  • Οικονομική Ενίσχυση των οικονομικά αδύναμων φοιτητών των τμημάτων της Άμφισσας, της Θήβας και του Καρπενησίου
  • Αύξηση της φυσικής προσβασιμότητας του Πανεπιστημίου προκειμένου να διευκολυνθεί η μετακίνηση των φοιτητών με κινητικά προβλήματα
  • Ψηφιοποίηση διδακτικών βιβλίων ώστε να γίνουν προσβάσιμα στους φοιτητές με προβλήματα όρασης (τύφλωση ολική ή μερική) και  δυσκολίες/δυσχέρειες στην ανάγνωση κειμένων ( έντονη μυωπία, λοιμώξεις οφθαλμών), οι οποίοι είτε αδυνατούν, είτε δυσκολεύονται να διαβάσουν ένα συμβατικό κείμενο
  • Ύπαρξη δύο ειδικών σταθμών εργασίας ΑμεΑ για φοιτητές με κινητικά προβλήματα και με προβλήματα όρασης και ακοής στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (ΒΚΠ) του ΓΠΑ
  • Δημιουργία και υποστήριξη εφαρμογής κινητών (application) που θα διευκολύνει την πρόσβαση των φοιτητών ΑμεΑ στους χώρους του Πανεπιστημίου

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την κα Τσούρου Βιργινία, Τηλ. 2105294817, email: career@aua.gr

 

«Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» με Κωδικό ΟΠΣ 5045556, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)»

 

Εικόνα